Project vaste bekabeling

Op dit moment wordt de elektriciteit geleverd via een volledig mobiele installatie, waarbij de kabels jaarlijks uitgerold en weer opgeruimd moeten worden.

Deze installatie loopt tegen het einde van haar levensduur. Daarom streven we naar een vervanging van de volledige bekabeling door een vaste bekabeling, waarbij de kabels ingegraven worden en in de winter kunnen blijven liggen. Daarbij hebben de eigenaren van de strandhuisjes de keuze om de capaciteit van de installatie te verhogen van 6 Ampère per huisje naar 10 of 16 Ampère

Het streven is om in 2019 de kabels in te graven opdat de installatie in zijn geheel uiterlijk in 2020 operationeel kan zijn.