Water

Strandvereniging Dishoek e.o. verzorgt de levering van het water voor haar leden. De installatie is in bezit van de Stichting Infra Strand Dishoek.

Jaarlijks worden de waterslagen door de SV Dishoek aangelegd en onderhouden,  zodat er kwalitatief en veilig water naar de huisjes gaat.

Legionella veiligheid

Een risico van water uit een bovengrondse drinkwater installatie is legionellabesmetting. Om dit risico te minimaliseren worden de onderstaande maatregelen genomen:

  • De drinkwater installatie is voorzien van keerkleppen, waardoor eventueel besmet wat er vanuit een strandhuisje niet terug kan stromen in de waterleiding;
  • Bij warm weer wordt de waterleiding doorgespoeld om stilstaand water weg te laten stromen
  • Twee keer per jaar worden legionellamonsters genomen uit de installatie

Meer informatie over legionella

Eigen verantwoordelijkheid

Het is voor alle strandhuiseigenaren goed om zich te realiseren dat het drinkwater achter de keerkleppen (dus in uw eigen leidingen!) het meeste stil staat en dus het meeste besmettingsgevaar oploopt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw waterleidingen regelmatig goed door te spoelen!

De volgende voorzorgsmaatregelen zijn van groot belang:

  • De hoofd waterleiding dient niet in de zon te liggen, maar onder het achter-bordes! Houd daar rekening mee tijdens de opbouw van het strandhuisje!
  • Leg de douche-kop periodiek in een badje met water en chloor en spoel hierna goed door.
  • Spoel altijd na een paar dagen afwezigheid de leiding en douche goed door (enkele minuten). Leg de douchekop daarbij in een emmer met wat water om verneveling te voorkomen.

Storingen

Klik hier voor informatie over wat te doen bij storingen