Storingen

Stappenplan bij storing in een elektra kast

1.   Controleer of beide buren wel spanning hebben
Zo ja, ga verder bij punt 2
Zo nee, neem contact op met de kast coördinator (zie lijst onder punt 4)

2.   Controleer of de zekering in het huisje (indien aanwezig) is uitgeschakeld
Zo ja, schakel deze dan weer in. Valt hij opnieuw uit, dan moet de installatie van het huisje gecontroleerd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar van het huisje.

3.   Controleer in de verdeelkast (in de duinen) of de zekering van het huisje is uitgeschakeld.
Zo ja, schakel deze dan weer in. Valt hij opnieuw uit, verwijder dan de stekker (die aan de kabel vast zit) en schakel weer in. Blijft de zekering nu in dan moet de kabel en het huisje gecontroleerd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar van het huisje.
Zo nee, neem dan contact op met de kastcoördinator. Contactgegevens van de kastcoördinatoren zijn te vinden in de strandgids of in het formulier in de elektriciteitskast. Hieronder vindt u  op welke kast uw huisje is aangesloten:

  • Huisjes 107 t/m 122: kast 1
  • Huisjes 123 t/m 140: kast 2
  • Huisjes 141 t/m 157: kast 3
  • Huisjes 158 t/m 172: kast 4
  • Huisjes 173 t/m 185: kast 5
  • Huisjes 186 t/m 198: kast 6
  • Huisjes 300 t/m 313: kast 7
  • Huisjes 314 t/m 331: kast 8
  • Huisjes 332 t/m 345: kast 9
  • Huisjes 674 t/m 701: kast 10

4.   Is de kastcoördinator niet aanwezig of kan deze het probleem niet oplossen, neem dan contact op met één van de leden van de Werkgroep Elektra.
Contactgegevens van de werkgroepleden zijn te vinden in de strandgids of in het formulier in de elektriciteitskast

5.   Indien nodig, zal de kastcoördinator (via het lid van de Werkgroep Elektra) contact opnemen met een installateur om het probleem op te lossen