Home

Welkom op de website van de Strandvereniging Dishoek. Hier vind je alle informatie die je als “bewoner” van het Dishoekse strand nodig hebt.

Over ons

Strandvereniging Dishoek is de vereniging die de belangen behartigt van de eigenaren van strandhuisjes op het strand van Dishoek.

Op deze site vindt u informatie die van belang is voor de leden en eventuele huurders van de strandhuisjes.

Actueel

De Veiligheidsregio Zeeland heeft op woensdag 29 april onder meer besloten dat de slaapstrandhuisjes door de eigenaren vanaf vrijdag 1 mei, weer gebruikt mogen worden. Er mag door de eigenaren, eventueel vergezeld door zijn of haar gezinsleden -d.w.z. met wie hij/zij een gemeenschappelijk huishouden heeft-, ook in overnacht worden. Er zijn twee voorwaarden: Het huisje …

Noodverordening niet bouwen en gebruiken van (slaap)strandhuisjes

Op vrijdag 27 maart 2020 is door de voorzitter van het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Zeeland een noodverordening vastgesteld ten aanzien van het gebruik van recreatiewoningen en dergelijke in Zeeland. Voor de strandhuisjes, ook de slaapstrandhuisjes betekent dit dat er met onmiddellijke ingang een verbod is om deze huisjes te bouwen. De reeds gebouwde …

Water, elektra en gas

Op deze pagina’s informatie over de “infra” op het strand: water en elektra. Je vindt hier informatie over wat je kunt doen bij storingen, wie je kunt benaderen en dergelijke. TenslotteĀ  een dringend veiligheidsadvies over aansluiting van uw eigen gasflessen.

Water

Elektra

Gas

“Water, elektra en gas” verder lezen