Gas

Bij het aansluiten van uw gasflessen vragen wij extra aandacht voor de veiligheid. Gasslang en reduceer ventiel(regelaar) mogen 5 jaar mee (bij aankoop regelaar goed letten op datum, kan al oud zijn, vergrootglas nodig om te lezen!). Afdichtingsring ook jaarlijks controleren en indien nodig
vervangen. Zie ook hoofdstuk ‘Nutsvoorzieningen’ in de Informatiegids (‘Strandgids’, in de volksmond). Controleer ook al uw aansluitingen met zeepsop . Gooi wat afwasmiddel in een emmer water en draai vervolgens de gaskraan open. Daarna smeert u de gehele slang en aansluiting in met het sopje. Zorg wel dat er overal voldoende sop zit. Wanneer er en lekkage is, ziet u dit direct aan het sop. NOOIT MET EEN LUCIFER OF AANSTEKER ZOEKEN NAAR EEN GASLEKKAGE.