Storingen

  1. Informeer bij uw buren of zij ook geen waterdruk hebben.
  2. Kijk en informeer in de omgeving of iemand de hoofdkraan heeft afgesloten wegens uitvoering van een klusje aan de waterleiding. Dit duurt meestal maar even.
  3. Zoek uit of er een storing zit in uw eigen stuk waterleiding vanaf het aansluitpunt van de hoofdleiding die net achter uw huisje ligt. Maak de aansluiting van uw leiding op de hoofdleiding los. Door de kraan open te zetten kunt u controleren of er waterdruk op staat.
  4. Kijk of er een breuk in de waterleiding is ontstaan. Zo ja, zet de hoofdkraan uit en informeer de coördinator water van uw strandvak. De namen en contactgegevens staan in de strandgids die ieder jaar verspreid wordt. De hoofdkraan bevindt zich in de put van de winterafsluiting in de duinen. Deze put kan voorzien zijn van een hangslot waarop het zelfde sleuteltje past als van het slot van de elektrakast.
  5. Kijk in de put van de winterafsluiting in de duinen of de hoofdkraan daar in de goede stand staat. Voor sleutel, zie onder punt 4.
  6. Mocht u na het uitvoeren van al deze handelingen nog geen water hebben informeer dan uw water coördinator. Ieder strandvak heeft een coördinator voor het water. Neem in geval van storingen contact op met de water coördinator van uw eigen strandvak.
    Contactgegevens van de coördinatoren zijn te vinden in de strandgids.