Gebruik slaapstrandhuisjes vanaf 15 mei

Op 8 mei 200 zijn door de Veiligheidsregio Zeeland nieuwe maatregelen bekend gemaakt voor de toeristische sector.
Deze houden onder meer in dat vanaf 15 mei de slaapstrandhuisjes bewoond kunnen worden door anderen dan de eigenaren en hun huisgenoten zelf.
Particuliere verhuur van de slaapstrandhuisjes mag dus ook weer, uiteraard binnen de lokale reguliere regelgeving. Een en ander mag alleen als het slaapstrandhuisje eigen sanitaire voorzieningen (douche + toilet) heeft.

De landelijke regel van 1,5 meter afstand houden is vanzelfsprekend ook op het strand van toepassing. Op de duinovergangen geldt deze regel ook en de SSV heeft verkeersborden neergezet om één en ander beter te reguleren. Houdt u zich daar alstublieft aan en vraagt u alstublieft ook aan andere gebruikers/huurders van de slaapstrandhuisjes om zich daar strikt aan te houden. Deze regels zijn er om te voorkomen dat er een nieuwe opleving van het Coronavirus komt. Het is dus in het belang voor de gezondheid van iedereen, zeker ook van de kwetsbare mensen waarvan er ook op het strand verblijven. Denk ook aan hen.

Voor het ontvangen van bezoek geldt de landelijke regel dat – ook buiten – niet meer dan 3 personen ontvangen  mogen woorden. Daarnaast is er het landelijk advies dat mensen boven de 70 jaar beter helemaal geen bezoek kunnen ontvangen.

Overigens, de Veiligheidsregio heeft bij deze versoepeling de kanttekening geplaatst dat deze versoepeling alleen in stand kan blijven mits de gezondheidszorg in Zeeland niet opnieuw ernstig in het geding gaat komen.

 

De Veiligheidsregio Zeeland heeft op woensdag 29 april onder meer besloten dat de slaapstrandhuisjes door de eigenaren vanaf vrijdag 1 mei, weer gebruikt mogen worden. Er mag door de eigenaren, eventueel vergezeld door zijn of haar gezinsleden -d.w.z. met wie hij/zij een gemeenschappelijk huishouden heeft-, ook in overnacht worden.

Er zijn twee voorwaarden:

  1. Het huisje moet eigen sanitaire voorziening hebben, dus douche + toilet, aangesloten op een riolering (mag ook sceptic tank/tonnenstelsel zijn).
  2. De bewoner moet aan kunnen tonen dat hij/zij eigenaar is. Dit kan door de destijds door de Stichting Strandexploitatie Veere  verleende originele vergunning te laten zien. Daarnaast hebben de eigenaren van de slaapstrandhuisjes recentelijk een jaarnota van SSV gehad voor de huur van de standplaats, deze staat ook op naam.

Noodverordening niet bouwen en gebruiken van (slaap)strandhuisjes

Op vrijdag 27 maart 2020 is door de voorzitter van het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Zeeland een noodverordening vastgesteld ten aanzien van het gebruik van recreatiewoningen en dergelijke in Zeeland.

Voor de strandhuisjes, ook de slaapstrandhuisjes betekent dit dat er met onmiddellijke ingang een verbod is om deze huisjes te bouwen.

De reeds gebouwde strandhuisjes mogen wel blijven staan. Het gebruiken van slaapstrandhuisjes en gewone strandhuisjes is ook verboden. Er zal streng worden gehandhaafd.

Een toelichting kunt u lezen op https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus

Voor antwoorden op veelgestelde vragen verwijzen we nu bovendien naar https://www.zeelandveilig.nl/veelgestelde-vragen#open-accordion-111

Met name de vragen 9, 10 en 11 gaan over de strandhuisjes.

Voor nadere vragen over de noodverordening kunt u zich het beste richten tot de Veiligheidsregio Zeeland :  zeelandveilig@vrzeeland.nl