Elektra

Strandvereniging Dishoek e.o. verzorgt de levering van de elektra voor haar leden. De installatie is in bezit van de Stichting Infra Strand Dishoek.

Jaarlijks worden de verdeel-/meterkasten door de vrijwilligers van SV Dishoek in het voorjaar aangelegd en in het najaar weer opgeruimd. De kosten worden naar rato van het verbruik doorbelast aan de leden.

In de duinen staan verdeelkasten, waar ieder slaapstrandhuisje op aangesloten wordt. Ieder lid heeft toegang tot de verdeelkast waar hij/zij op aangesloten is. Iedere verdeelkast heeft een coördinator die optreedt in geval van storingen.

Wat te doen bij storingen?

Project vaste bekabeling