Afval

Afval wordt een paar keer per week (maandag en vrijdag, in de vakanties ook op woensdag) opgehaald en dient -in gele zakken- ‘s-morgens aangeboden te worden. De zakken worden bij voorkeur op het voorbordes (bij de trap) van het strandhuisje geplaatst te worden. Dit om te voorkomen dat de zakken kapot gemaakt worden door de meeuwen.

Glas en plastic kunnen aan de landzijde van het duin in de daarvoor bestemde containers worden aangeboden. Op de grote parkeerplaats bij Kaapduin is ook een container waar oud papier in kan worden gedaan.

Grof vuil mag niet op het strand worden aangeboden en zeker niet aan het seizoen daar worden achtergelaten. Neem dit zelf mee (met het huisje) en breng het naar de milieustraat !