Algemene Ledenvergadering 16 maart 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2018, 20.00 uur in het verenigingsgebouw bij de speeltuin de Lammerenburcht aan de Zuidbeekseweg 18 in Vlissingen.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering wordt u een voorstel gedaan voor vaste bekabeling van de electriciteits  voorziening. Over nut en noodzaak daarvan is in de vorige ALV al een inhoudelijke uitleg gegeven en toen is besloten om een concreet voorstel voor te leggen, dat voorstel treft u hierbij aan en wordt tijdens de ALV nader toegelicht. Om de uitvoering nog dit jaar te kunnen realiseren en daarmee hogere kosten te voorkomen is nu besluitvorming noodzakelijk.

Volgens de statuten is een besluit van de helft + 1 van de tijdens de vergadering uitgebrachte rechtsgeldige stemmen bepalend. Daarbij horen uiteraard ook de middels een machtiging uitgebrachte stemmen.

Het bestuur verzoekt u daarom dringend om ofwel de vergadering bij te wonen, ofwel een ander lid van onze vereniging te machtigen namens u te stemmen. Elk lid mag maximaal twee gemachtigden hebben.

Een Machtigingsformulier treft u hierbij aan.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
  Eco PAKKETTEN:
  Zaterdagmorgen 21 april om ca. 9.30 uur komt de  legerauto van Erwin  Crucq en Evelien Riemens met assistentie van Rob Ferket en Cees Marinisse 158 ecotassen voor Dishoek (en 30 tassen voor Westduin) bij de Emte  , bij dhr. C. Vader, in Paauwenburg afhalen.Om ca. 10.00 uur haalt de auto bij de Spar in het Vebenabos , bij  mevr. J. Hamelink, de andere 158 ecotassen voor Dishoek (en 30 tassen voor Westduin) op.Bezorging op strand om ca. 10.15 uur bij huisje 698
  Idem   op te noemen volgorde  tussen 10.15 en 12.00 uur bij de huisjes 691, 416, 408, 388, 375, 358, 341, 337, 332, 181, 165, 151, 119 en tenslotte bij strandpaviljoen Kon Tiki , bij Wim Crusio, voor sv Westduin, die 60 ecotassen en gidsen krijgt
 3. SSV
 4. Verslag ALV 2017-03-10
 5. Financieen Jaarrekenig, jaarverslag, begroting 2018
 6. Vaste bekabeling!
  We zullen stemmen over het voorstel om over te gaan naar vaste bekabeling. De benodigde  gemiddelde extra kosten per aansluiting bedragen € 559, waarbij iedere aansluiting over gaat naar 10 Ampère. Er zal tegen meerprijs een verzwaring naar 16 Ampère mogelijk worden of tegen een korting gebleven kan worden bij 6 Ampère.

  PAUZE

 7. Presentatie Website SV Dishoek
 8. Rondvraag, (uiterlijk voor de pauze inleveren)
 9. Vaststellen volgende ledenvergadering
 10. Sluiting