Noodverordening niet bouwen en gebruiken van (slaap)strandhuisjes

Op vrijdag 27 maart 2020 is door de voorzitter van het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Zeeland een noodverordening vastgesteld ten aanzien van het gebruik van recreatiewoningen en dergelijke in Zeeland.

Voor de strandhuisjes, ook de slaapstrandhuisjes betekent dit dat er met onmiddellijke ingang een verbod is om deze huisjes te bouwen.

De reeds gebouwde strandhuisjes mogen wel blijven staan. Het gebruiken van slaapstrandhuisjes en gewone strandhuisjes is ook verboden. Er zal streng worden gehandhaafd.

Een toelichting kunt u lezen op https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus

Voor antwoorden op veelgestelde vragen verwijzen we nu bovendien naar https://www.zeelandveilig.nl/veelgestelde-vragen#open-accordion-111

Met name de vragen 9, 10 en 11 gaan over de strandhuisjes.

Voor nadere vragen over de noodverordening kunt u zich het beste richten tot de Veiligheidsregio Zeeland :  zeelandveilig@vrzeeland.nl

 

Lager plaatsen strandhuisjes

Beste leden,

Vanaf 23 maart 2020 worden de eerste strandhuisjes op Dishoek geplaatst. Zoals u weet zijn er door SSV strandplateaus gemaakt.

Eén van de leden vroeg ons of het uit veiligheidsoverwegingen verstandig is de huisjes dit jaar iets lager te plaatsen dan gebruikelijk. Immers, dan is er minder risico tot verzakking als er bij storm onverhoopt toch weer zand wegspoelt.

Wij hebben daar overleg over gehad met Stichting Strandexploitatie en zij ondersteunen dit. Daarbij is uiteraard  wel van belang dat iedereen zijn/haar huisje lager plaatst zodat de huisjes qua hoogte op één lijn staan.

Wij adviseren u daarom uw huisje ongeveer 20 cm lager dan gebruikelijk te plaatsen en daarbij ook met uw buren te zorgen dat de huisjes (ook) qua hoogte op één lijn staan.

Wij wensen u veel succes met het bouwen en wensen u boven al een goede gezondheid toe in deze moeilijke crisistijd.

Het bestuur van de Strandvereniging Dishoek.

Status strand na de stormen

Er is veel zand afgeslagen tijdens de storm Ciara. Dennis heeft minder schade aangericht. Hierbij de status die de Stichting Strandexploitatie Veere heeft aangetroffen:

https://www.strandexploitatieveere.nl/sites/default/files/2020-02/Info%20gevolgen%20storm%20Ciara.pdf

Zoals het er nu voorstaat kunnen de huisjes van onze vereniging geplaatst worden. Wel is de bereikbaarheid bij hoog water een probleem. Sommige leden van onze buren van Strandvereniging Westduin lijken afhankelijk van een eventuele zandsuppletie.