De werkzaamheden zijn begonnen!

Dinsdag 17 september is de eerste “spa” de grond ingegaan om de vaste bekabeling in te graven. Als alles volgens planning blijft gaan, zijn we voor 1 oktober de duinen weer uit!

Status aanleggen vaste bekabeling

Op de ALV meldden we, dat er misschien een begin gemaakt zou kunnen worden met de aanleg van de vaste bekabeling vóór de komst van de strandhuisjes. Helaas lukt dat niet, omdat we aan het begin van het broedseizoen van de vogels zitten. Daarom mogen we nu niet met graafmachines in de duinen komen.

De nieuwe planning is nu, dat we de bekabeling bij Boomerang na het broedseizoen, in juli/augustus ingraven. Tussen Piet Hein en Kaapduin moeten we wachten tot er een begin is gemaakt met het opruimen van de strandhuisjes (anders kunnen we niet in de duinen komen). Dat betekent dat we daar in de maand september aan de slag willen. We kunnen niet wachten totdat alles is opgeruimd, omdat we dan weer in het stormseizoen zitten.

Het is een hele puzzel, maar de stukjes vallen langzaam op zijn plaats…

Aanleggen water en elektra 23 maart 2019

Beste leden,

Het is weer bijna zover…! Het strandseizoen gaat weer beginnen, wat uiteraard inhoudt zoals elk jaar, het aanleggen van ons water en elektra-systeem!

Hierbij nodigen wij jullie dan ook weer uit op zaterdag 23 maart 2019 , aanvang 9.30, bij strandpaviljoen VLOED….om deze klus weer te gaan klaren!

Wij rekenen op jullie!

M.vr.gr.

Het bestuur SV.Dishoek