De werkzaamheden zijn begonnen!

Dinsdag 17 september is de eerste “spa” de grond ingegaan om de vaste bekabeling in te graven. Als alles volgens planning blijft gaan, zijn we voor 1 oktober de duinen weer uit!

Motorboten op het strand niet toegestaan

Het trieste ongeval op 23 juli voor de kust van Zoutelande waarbij een speedboot een rubberboot overvaren heeft en een slachtoffer is gevallen zal niemand ontgaan  zijn.

De gemeente Veere heeft het bestuur van de SV Dishoek laten weten dat naar aanleiding van dit ongeval de AVP (algemene plaatselijke verordening) strenger gehandhaafd gaat worden. Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) gaan controles uitvoeren op de naleving daarvan.

“Motorboten op het strand niet toegestaan” verder lezen

Status aanleggen vaste bekabeling

Op de ALV meldden we, dat er misschien een begin gemaakt zou kunnen worden met de aanleg van de vaste bekabeling vóór de komst van de strandhuisjes. Helaas lukt dat niet, omdat we aan het begin van het broedseizoen van de vogels zitten. Daarom mogen we nu niet met graafmachines in de duinen komen.

De nieuwe planning is nu, dat we de bekabeling bij Boomerang na het broedseizoen, in juli/augustus ingraven. Tussen Piet Hein en Kaapduin moeten we wachten tot er een begin is gemaakt met het opruimen van de strandhuisjes (anders kunnen we niet in de duinen komen). Dat betekent dat we daar in de maand september aan de slag willen. We kunnen niet wachten totdat alles is opgeruimd, omdat we dan weer in het stormseizoen zitten.

Het is een hele puzzel, maar de stukjes vallen langzaam op zijn plaats…