Algemene ledenvergadering 25 maart 2022, aanvang 20.00 uur, locatie speeltuin Lammerenburght

Op 25 maart 2022 vindt de Algemene ledenvergadering plaats. De uitnodiging/agenda en bijlagen komt voor de leden op de (met een wachtwoord beveiligde) pagina op deze website die alleen bestemd is voor de leden.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Covid-virus wordt nog besloten en aan de leden bekend gemaakt of deze vergadering fysiek of online (of hybride) plaats gaat vinden.

Parkeervergunningen

De gemeente Veere heeft de volgende informatie doorgegeven:

  • Eigenaren van een slaapstrandhuisje hebben recht op een 1ste (gratis) en 2de (40,-) bewonersvergunning voor zone4zou (www.veere.nl/parkeerzones)
  • De accommodatie app kost €150,- voor 1 kenteken, dit kenteken is wisselbaar en ook geldig voor zone4zou
  • Parkeerplaats Wielemaker valt nog buiten dit beleid
  • Betaald parkeren gaat dit seizoen van start op 1 april 2021

Hieronder de informatie die nodig is om e.e.a. aan te vragen

Onderstaande stukken dienen gemaild te worden naar parkeren@veere.nl

  • Een bewijs dat u eigenaar of huurder (met een jaarcontract) bent. Hierbij volstaat een rekening van bv de SSV of toeristenbelasting
  • Kopie ID
  • Kentekenbewijs
  • NAW gegevens
  • Duidelijk aangeven in de mail wat men wil aanvragen.
  • In het onderwerp graag vermelden dat het om een slaapstrandhuisje gaat

Vragen : 0118-555444

Algemene ledenvergadering 11 maart 2021

Op donderdag 11 maart 2021 vindt de Algemene ledenvergadering plaats. Deze vergadering zal vanwege de Covid-19-crisis digitaal plaatsvinden. De leden hebben hiervoor per mail een link voor het programma Teams ontvangen. De agenda luidt: ALV 11-03-2021

De notulen van de vorige vergadering staat voor de leden gereed in het beschermde deel van deze website